Dosadašnje garniture dresova

Period 2° garnitura dresova 3° garnitura dresova
1982-1983

1983-1987
bez treće garniture
1987-1988

1988-1990
bez treće garniture
1990-1991
bez treće garniture
1991-1994
bez treće garniture
1994-1998
bez treće garniture
1998-1999

1999-2000
bez treće garniture
2000-2001

2001-2002
bez treće garniture
2002-2003
bez treće garniture
2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009
bez treće garniture
2009-2010

2010-2011
bez treće garniture
2011-2012
bez treće garniture
2012-2013

2013-2014
bez treće garniture
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024