Dosadašnje garniture dresova

Period 2° garnitura dresova 3° garnitura dresova
1982-1983    
1983-1987   bez treće garniture
1987-1988    
1988-1990   bez treće garniture
1990-1991   bez treće garniture
1991-1994   bez treće garniture
1994-1998   bez treće garniture
1998-1999    
1999-2000   bez treće garniture
2000-2001    
2001-2002   bez treće garniture
2002-2003   bez treće garniture
2003-2004    
2004-2005    
2005-2006    
2006-2007    
2007-2008    
2008-2009   bez treće garniture
2009-2010    
2010-2011   bez treće garniture
2011-2012   bez treće garniture
2012-2013    
2013-2014   bez treće garniture
2014-2015    
2015-2016    
2016-2017    
2017-2018    
2018-2019