Dosadašnje adrese kluba

Period Adresa
Do 1911. godine, u nemogućnosti plaćanja honorara za klupske prostorije, čelnici kluba su se nerijetko sastajali na klupi u ulici Re Umberto, kao i po kafićima Borsa i Fiorina
1898 Via Montevecchio
1899 Via Piazzi, 4
1902 Via Gazometro, 14
1904 Via Pastrengo
1906 Via Donati, 1
1919-1921 Via Carlo Alberto, 43
1921-1922 Via Botero, 16
1922-1933 Corso Marsiglia
1933-1943 Via Bogino, 12
1943-1947 Corso IV Novembre, 151
1947-1964 Piazza San Carlo, 206
1964-1985 Galleria San Federico, 54
1985-2001 Piazza Crimea, 7
2001-2017 Corso Galileo Ferraris, 32
2017 Continassa